งานประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภาคอิสานตอนล่าง

งานประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภาคอิสานตอนล่าง

                        สอจร.ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภาคอิสานตอนล่าง หัวข้อ ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-30 ตค.61 ได้มีการประกวดผลงานทางวิชาการหลายประเภท   จังหวัดชัยภูมิได้ส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทโปสเตอร์

1. รางวัลชนะเลิศ อบต.กวางโจน จ.ชัยภูมิ

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่งจ.ร้อยเอ็ด

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ.อุบลราชธานี

4. รางวัลขมเชย อันดับ 1 สสจ.ชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.กวางโจน

5.รางวัล ขมเชย อันดับ 2 จ.ร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


Posted by on 10/30/2018. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry