7 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือก อสม ดีเด่นระดับจังหวัด ปี๒๕๖๒

7 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิจัดประชุมนำเสนอผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ปี2562 ท่านนายแพทย๋วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม นายตุ๊หิน ไตรทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนได้สร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสาธารณสุข แาดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขปรำจำหมู่บ้าน ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพตนเองและเป็นแกนนำในการจัดการด้านสุขภาพ จึงได้จัดการประชุมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 11 สาขา

ภาพกิจกรรม


Posted by on 12/07/2018. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry