รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  2561  คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน  2561 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2561 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม  2562   คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562  คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน  2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม  2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม  2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน (งวด1-16 ก่อนปิดบัญชี)  2562 คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน (งวด1-16 หลังปิดบัญชี)  2562 คลิ๊กที่นี้

การแสดงรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กที่นี้


Posted by on 12/17/2018. Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry