18 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ

18 ธันวาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีท่านนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม นางพรประไพ ไตรทิพย์ (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ) ผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ทักษะการดำเนินงาน และการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เรือนจำคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าอบรมได้แก่ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จากชุมชน 3ชุมรม สถานศึกษาภาครัฐ 4 ชมรม เอกชน 1 ชมรม สถานประกอบการ 1 ชมรม และคุมประพฤติ 1 ชมรม ชมรมละ 4 คน เจ้าหน้าที่ประจำชมรม ชมรมละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม


Posted by on 12/18/2018. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry