25 ธ.ค 2561 ประชุมการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

25 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยมีท่านนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายจากสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม


Posted by on 12/25/2018. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry