ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


Posted by on 10/07/2019. Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry