การประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับภาคเข้าสู่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ  ในการมาประเมิน อสม. ดีเด่นระดับภาค สาขาการป้องกันควยคุมโรค ในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔   ณ. โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

  

                 
         
arisara

Posted by on 08/12/2012. Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry