ประกาศจังหวัดชัยจภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบั้ติการ

โปรดคลิ๊กที่นีmain/ssjfiles/file/famama.pdf

main/ssjfiles/file/nja.pdf

tankay

Posted by on 08/12/2012. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry