การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่


Posted by on 10/30/2012. Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry