ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 จำนวน 1 หลัง รพ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555  จำนวน 1 หลัง รพ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิTOR240001


Posted by on 11/02/2012. Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry