logo

ธันวาคม 13, 2019

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

พิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

คีตะมวยไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top