logo

สิงหาคม 31, 2020

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top