สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

พฤศจิกายน 8, 2021

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch