logo

ข่าวประชาสัมพันธ์ อย.

จำนวน Views: 1151

อย. เผยมาตรการเตรียมความพร้อมและการสำรองยาที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการขาดแคลนยาใน สถานการณ์โรคระบาด และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านยาเพื่ออำนวยความสะดวกนำเข้ายาที่จำเป็น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมสำรองยาในประเทศ ..

อ่านข่าวต่อที่นี่

http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=1026

Views: 1151

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top