วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อย. 25 พ.ค.63

จำนวน Views: 836

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

  1. บุกทลายโกดังย่านปทุมฯ ลอบผลิตเจลแอลกอฮอล์
  2. เตือน ระวังซื้อยาจีน เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล Lianhua Qingwen Capsule
  3. อย. จับมือเครือข่าย แก้ปัญหายาโรคเรื้อรังขาดแคลน ในภาวะโควิด-19
  4. อย. โต้ผู้โพสต์เฟซบุ๊กข้อมูลเท็จ กักชุดตรวจโควิดที่ด่านสุวรรณภูมิ


    ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ที่นี่

Visits: 1033
Views: 836

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit