วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 5 มิ.ย.63

จำนวน Views: 888

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว126 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

อย.แจงจัดการเข้มแก้ปัญหาคุณภาพชุดตรวจโควิด-19

อย. – บช.ปส. เปิดผลงาน “ปฏิบัติการสยบไพรี 63/10” กวาดล้างขบวนการลักลอบขาย โฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ 50 จุดทั่วประเทศ

อย. ย้ำ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกประเภทและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากหรือคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด

อย. เรียกเก็บคืนยาฉีด Neuronox® จากท้องตลาดทุกรุ่นการผลิต

อย. เตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทาหนังสือครบรอบปี หรือ
จัดทำวารสาร อย. Report

Visits: 1049
Views: 888

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit