วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 19 มิ.ย.63

จำนวน Views: 1744

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว144 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

  1. อย. เตือนวัยรุ่น อย่าซื้อกรดทีซีเอมาใช้เอง เพื่อหวังหน้าขาวใส

2. อย. แจงข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งเตือนภัย ระงับการนำเข้า จำหน่าย และเรียกเก็บคืนยา NEURONOX®

3. สตช. ร่วมกับ อย. เผยผลตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ปริมาณสูงในเจลแอลกอฮอล์

4. อย. ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่นเด็กในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ

5. อย. เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

6. อย. พร้อมเร่งรัดการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์เร่งด่วย

Visits: 1787
Views: 1744

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit