logo

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 19 มิ.ย.63

จำนวน Views: 1942

  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว144 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

  1. อย. เตือนวัยรุ่น อย่าซื้อกรดทีซีเอมาใช้เอง เพื่อหวังหน้าขาวใส

2. อย. แจงข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งเตือนภัย ระงับการนำเข้า จำหน่าย และเรียกเก็บคืนยา NEURONOX®

3. สตช. ร่วมกับ อย. เผยผลตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ปริมาณสูงในเจลแอลกอฮอล์

4. อย. ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่นเด็กในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ

5. อย. เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

6. อย. พร้อมเร่งรัดการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์เร่งด่วย

Views: 1942

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๒๔ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top