เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย 1669 จำนวน ๑๑๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จำนวน Views: 132
202008051510

Visits: 228
Views: 132

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit