logo

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 17 ส.ค. 63

จำนวน Views: 965

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว144 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1.อย. ย้ำ ห้ามร้านสะดวกซื้อจำหน่ายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์
2.คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เปิดตัว Roadmap ปี 63-64 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดื้อยาต้านจุลชีพฯ
3.อย.เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy ทางออนไลน์ หลังตรวจพบการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.อย. ประสานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ

  1. อย. ย้ำ ห้ามร้านสะดวกซื้อจำหน่ายยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์

2.คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เปิดตัว Roadmap ปี 63-64 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดื้อยาต้านจุลชีพฯ 
 

3. อย. เผยเตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy ทางออนไลน์ หลังตรวจพบการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. อย. ประสานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ

Views: 965

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top