พรบ.เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์

จำนวน Views: 1392

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 28 พ.ค.2562 ยกเว้นบางหมวดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้หลังจากนี้ 1 ปี

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

Visits: 2059
Views: 1392

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit