สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

จำนวน Views: 834

            กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ชุมชนบ้านกุดแคน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำกำลังจิตอาสาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ชุมชนบ้านกุดแคน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้นำชุมชนบ้านกุดแคนมารับมอบสิ่งของดังกล่าว

Visits: 935
Views: 834

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORT โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกายภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพรช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit