logo

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

จำนวน Views: 1557

            กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ชุมชนบ้านกุดแคน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำกำลังจิตอาสาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ชุมชนบ้านกุดแคน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้นำชุมชนบ้านกุดแคนมารับมอบสิ่งของดังกล่าว

Views: 1557

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top