วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

Q: ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาต้องทำอย่างไร

จำนวน Views: 988

A: องค์เภสัชกรรม กำลังเร่งผลิตน้ำมันกัญชา คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ป่วยที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาโรค ให้ติดต่อกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อม โดยมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชา มีเภสัชกรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้จ่ายกัญชา และมีน้ำมันกัญชาไว้สำหรับให้บริการผู้ป่วย อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นแหล่งผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสม จำนวน 16 ตำรับ เพื่อส่งยาแผนไทยเหล่านั้นให้กับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่แนะนำให้ซื้อน้ำมันกัญชาจากแหล่งอื่น เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ หรือมีสิ่งปลอมปนที่อาจเป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่หรือไม่

Visits: 1180
Views: 988

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่างประกาศ- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit