logo

Q: กัญชามีสรรพคุณในการรักษาโรคได้มากมายจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่

จำนวน Views: 1719

A: มีหลักฐานการศึกษาวิจัยว่ากัญชามีประโยชน์ในการนำมารักษาโรคได้บางโรค หรืออาการผิดปกติบางอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ว่าสามารถรักษาโรคได้อย่างมากมายเปรียบดังกับเป็นยาวิเศษเหมือนที่ข่าวลือที่ส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2MsEJ3y

Views: 1719

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top