“พยาบาลไทยบริจาค โลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

จำนวน Views: 575

ดาวน์โหลดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1xZVSZ7jKrth476eGmbDurXjcH5Zi_KQY

Visits: 860
Views: 575

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit