logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ครั้งที่ ๒ ) (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน Views: 831
Views: 831

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top