logo

การอุดฟัน กับขั้นตอนที่คุณต้องรู้

จำนวน Views: 1489

ขั้นตอนของการอุดฟัน

การอุดฟัน เป็นเทคนิคทางทันตกรรมที่ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก โดยทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาของฟันธรรมชาติก่อน ซึ่งสามารถดูได้ด้วยการทำเอกซเรย์ว่าฟันธรรมชาติมีฟันผุที่บริเวณเนื้อฟันใดบ้าง หรือมีการติเชื้อที่รากฟันหรือไม่ รวมถึงดูว่าที่ฟันธรรมชาตินั้นมีการสึกกร่อนของกระดูกในบริเวณฟันรอบๆหรือไม่

เมื่อเริ่มทราบถึงปัญหาของฟันผุ ฟันแตก และฟันหักแล้ว ทันตแพทย์จะเริ่มจากการใช้ยาชาในบริเวณฟันธรรมชาตี่จะอุด และจะเริ่มทำการกรอในส่วนที่ผุออกไปด้วยเครื่องมือหรือเลเซอร์ โดยที่การใช้เครื่องมือจะขึ้นอยู่กับศูนย์ทันตกรรมนั้นๆ รวมไปถึงตำแหน่งและขนาดของฟันผุ หลังจากนั้นจะเริ่มทำความสะอาดฟันให้เหลือแต่เนื้อฟันในส่วนที่แข็งแรงเพื่อรองรับต่อการต่ออุดฟัน

และช่วงที่อุดฟัน จะเป็นการเติมเต็มหรือแทนที่ด้วยวัสดุอุดฟัน โดยที่นี้ก็จะมีประเภทของวัสดุอุดฟันหลายประเภทมาก เช่น อมัลกัม (Amalgam), คอมโพสิตเรซิ่ม (Composite Resin), และทอง ซึ่งแต่ละแบบก็จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทันตแพทย์จะเลือกตามความสมัครใจของผู้ป่วย และเวลาที่ใช้ในการอุดฟันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้ป่วยด้วย 

Views: 1489

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit