logo

ทันตแพทย์แนะ 5 วิธี ลดอาการเสียวฟัน

จำนวน Views: 2226

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า อาการเสียวฟันเป็นปัญหาทันตกรรมที่เกิดจากภาวะเหงือกร่นและเคลือบฟันสึกกร่อน มักพบในคนอายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เช่น ดื่มน้ำอัดลม รับประทานอาหารรสเปรี้ยว หรืออาหารแข็งและเหนียว แปรงฟันไม่ถูกวิธี แปรงฟันแรงเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เคลือบฟันสึกและบางลงจนถึงชั้นเนื้อฟันที่อยู่ใกล้กับโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทเป็นจำนวนมาก ของเหลวในท่อเนื้อฟันจะไปกระตุ้นปลายประสาทฟันทำให้เกิดอาการเสียวฟัน นอกจากนี้อาการเสียวฟันยังอาจเกิดจากฟันแตกหรือฟันร้าว หรือมีการสะสมของคราบจุลินทรีย์และแบคทีเรียทำให้เป็นโรคเหงือกอักเสบหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจเกิดการลุกลามทำให้สูญเสียฟันได้

ทพญ.ปิยะดากล่าวต่อว่า สำหรับการป้องกันและลดอาการเสียวฟันมี 5 วิธี ได้แก่ 1.ใช้ยาสีฟันพิเศษ ที่มีสารโปแตสเซียมไนเตรตหรือสตรอนเทียมอะซิเตตผสมอยู่ 2.ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มและแปรงฟันให้ถูกวิธี 3.อย่าเคี้ยวของแข็งเพราะอาจทำให้ฟันแตกหรือหักเป็นรอยร้าวได้ 4.งดดื่มน้ำผลไม้รสเปรี้ยวและน้ำอัดลม หากบริโภคนานเกินไป อาจทำให้เกิดการละลายตัวของเคลือบฟัน และ 5.แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อลดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟัน โดยหากทำทั้ง 5 วิธีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาทันตแพทย์.

Views: 2226

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top