logo

”ทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ” ดูแลกลุ่มเปราะบาง

จำนวน Views: 1865

ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์ อนุกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานอาสาสมัครเคลื่อนที่ทางด้านทันตกรรมกว่า 13 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ได้ไปตามจังหวัดต่างๆ ปีละ 4 ครั้ง พบต่างจังหวัดมีหน่วยที่เข้าช่วยเหลือมากระดับหนึ่ง ขณะที่เขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับพบกลุ่มคนด้อยโอกาสและองค์กรที่อนุเคราะห์กลุ่มคนเปราะบางจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและบริการด้านทันตกรรม จึงได้ริเริ่ม “โครงการหน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ” ขึ้นมาเพื่อเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยทางช่องปากให้กับผู้พิการ คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งสามเณรพระภิกษุในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งทีมงานทั้งหมดเป็นจิตอาสาประกอบด้วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทีมสนับสนุนฝ่ายดูแลเครื่องมือทางการแพทย์

ทพ.กฤษฎากล่าวด้วยว่า อีกปัญหาสำคัญในการออกหน่วยเคลื่อนที่คือการนำอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมเข้าไปรักษาขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้คิดค้น “อุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ (Portable mobile dental unit)” ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแล้ว และได้เพื่อนสนิทนิสิตเก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มาช่วยดูแลเรื่องการผลิต เป็นการรวมเอาระบบอุดฟันและขุดหินปูน รวมทั้งไฟส่องปากและชุดดูดน้ำลายพร้อมที่บ้วนปากคนไข้ที่สามารถระบายทิ้งโดยอัตโนมัติไว้ในชุดเดียวกัน อุปกรณ์ทั้งหมดเก็บไว้ในกล่องโลหะเคลื่อนย้ายสะดวกแบบกระเป๋าเดินทาง เมื่อนำอุปกรณ์มาติดตั้งจะกลายเป็นพื้นที่วางเครื่องมือที่ใช้รักษา ซึ่งติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้น ทำให้ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บขนย้ายสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในอนาคตแต่ละจังหวัดควรมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของจังหวัด สร้างเครือข่ายหน่วยทันตกรรมขนาดเล็กโดยระดมทุนจากภาคเอกชนมาร่วมเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองกระจายไปทั่วประเทศ.

Views: 1865

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Read More »

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top