วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

”ทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ” ดูแลกลุ่มเปราะบาง

จำนวน Views: 1273

ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์ อนุกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานอาสาสมัครเคลื่อนที่ทางด้านทันตกรรมกว่า 13 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ได้ไปตามจังหวัดต่างๆ ปีละ 4 ครั้ง พบต่างจังหวัดมีหน่วยที่เข้าช่วยเหลือมากระดับหนึ่ง ขณะที่เขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับพบกลุ่มคนด้อยโอกาสและองค์กรที่อนุเคราะห์กลุ่มคนเปราะบางจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและบริการด้านทันตกรรม จึงได้ริเริ่ม “โครงการหน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ” ขึ้นมาเพื่อเข้าช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยทางช่องปากให้กับผู้พิการ คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งสามเณรพระภิกษุในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งทีมงานทั้งหมดเป็นจิตอาสาประกอบด้วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทีมสนับสนุนฝ่ายดูแลเครื่องมือทางการแพทย์

ทพ.กฤษฎากล่าวด้วยว่า อีกปัญหาสำคัญในการออกหน่วยเคลื่อนที่คือการนำอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมเข้าไปรักษาขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้คิดค้น “อุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ (Portable mobile dental unit)” ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแล้ว และได้เพื่อนสนิทนิสิตเก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มาช่วยดูแลเรื่องการผลิต เป็นการรวมเอาระบบอุดฟันและขุดหินปูน รวมทั้งไฟส่องปากและชุดดูดน้ำลายพร้อมที่บ้วนปากคนไข้ที่สามารถระบายทิ้งโดยอัตโนมัติไว้ในชุดเดียวกัน อุปกรณ์ทั้งหมดเก็บไว้ในกล่องโลหะเคลื่อนย้ายสะดวกแบบกระเป๋าเดินทาง เมื่อนำอุปกรณ์มาติดตั้งจะกลายเป็นพื้นที่วางเครื่องมือที่ใช้รักษา ซึ่งติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้น ทำให้ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บขนย้ายสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในอนาคตแต่ละจังหวัดควรมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของจังหวัด สร้างเครือข่ายหน่วยทันตกรรมขนาดเล็กโดยระดมทุนจากภาคเอกชนมาร่วมเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองกระจายไปทั่วประเทศ.

Visits: 1259
Views: 1273

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit