logo

มหกรรมออกกำลังกาย ด้วยคีตะมวยไทย 7 พ.ย. 62

จำนวน Views: 1061

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมออกกำลังกาย ด้วยคีตะมวยไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมชมบูธนิทรรศการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สาธิต และฝึกปฏิบัติ CPR  กิจกรรมเข้าจังหวะ TO BE NUMBER ONE และออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย  การแต่งกายสวมชุดกีฬา เสื้อสีส้ม TO BE NUMBER ONE หรือเสื้อโทนสีส้ม หรือชุดกีฬาประจำสถาบัน

Views: 1061

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top