logo

จังหวัดชัยภูมิจัดรณรงค์ 21 ตค วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

จำนวน Views: 1210

วันนี้ (21 ต.ค. 62) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอกระแสสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ หัวหน้า ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเดือนตุลาคมถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งจัดให้มีบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมทันตบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ , สทิงพระ , สิงหนคร , บางกล่ำ , สงขลา , ระโนด ควนเนียง , รัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านทันตสุขภาพ แพทย์แผนไทย และการเสวนาเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร ห่างไกลฟันผุ”

Views: 1210

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top