logo

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาเว็ปไซต์ สสจ.ชัยภูมิ (ใหม่)

จำนวน Views: 786

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
https://cpho.moph.go.th/

24 ตุลาคม 2562 วันนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (เพจใหม่) ให้แก่ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ผู้รับรองข้อมูล และผู้ดูแลระบบจัดการเว็ปไซต์ จำนวน 30 คน จากทุกกลุ่มงานใน สสจ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
Views: 786

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top