สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

Previous
Next

กฎหมายออกใหม่ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

จำนวน Views: 710

พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่แยกออกจากหลายผลิตภัณฑ์ เดิมบางอย่างเป็นยา บางอย่างเป็นอาหาร หรือบางอย่างเป็นเครื่องสำอาง ต่อไปนี้ทุกสิ่งอย่างจะถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก จึงยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการบังคับใช้กฎหมายเดิมเป็นกฎหมายฉบับใหม่นี้

Visits: 724
Views: 710

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ครั้งที่ 1)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit