วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

วิธีบันทึกและส่งออกข้อมูลทันตกรรม Fee schedule 2563 (สำหรับรพสต.)

จำนวน Views: 2759

1.1) วิธีนำตารางข้อมูลเข้าแบบ Merge

วิธีนำตารางข้อมูลเข้าแบบ Merge
ตาราง hosxp_pcu สำหรับ merge หรือ append https://www.dropbox.com/sh/wjb2o8on9l…
Cr.ณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1.2) วิธีนำตารางข้อมูลเข้าแบบ Append

** ใช้วิธี Append เมื่อใช้วิธี Merge ไม่ได้หรือไม่ถนัด **
ตาราง hosxp_pcu สำหรับ merge หรือ append https://www.dropbox.com/sh/wjb2o8on9l…
Cr.ณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1.3) การบันทึกและส่งออก 43 แฟ้มงานทันตกรรม ปี 2563

การบันทึกและส่งออก 43 แฟ้มงานทันตกรรม ปี 2563
Cr.ณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Visits: 2836
Views: 2759

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่างประกาศ- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit