กยผ. แจ้งเรื่องการปรับปรุงรหัสมาตรฐาน

จำนวน Views: 916

กยผ. แจ้งเรื่องการปรับปรุงรหัสมาตรฐาน ประสานเบื้องต้นแจ้งว่ามีหนังสือถึงภูมิภาคเฉพาะ สสจ.
link หนังสือ กยผ. ที่ http://spd.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2019/15/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-2563.pdf

รายละเอียดรหัสมาตรฐานที่ http://spd.moph.go.th/healthdata/

Visits: 1063
Views: 916

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit