logo

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ

จำนวน Views: 865

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการคุณภาพพยาบาล ณ ห้องประชุมพญาแล 2 อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ

Views: 865

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top