สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือจัดทำศูนย์ข้อมูลพยาบาล

จำนวน Views: 2452

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กำลังดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิใหม่ พร้อมทั้งจัดทำ “ศูนย์ข้อมูลพยาบาล” ในการเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูล QA ตัวชี้วัดงานสำคัญ และข้อมูล QA ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล เพื่อกำกับติดตามประเมินผลด้านคุณภาพและปริมาณงานของข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ดาวโหลดแฟ้มเพิ่มเติมที่นี่

Visits: 2693
Views: 2452

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORT โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกายภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพรช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit