รายการเช่าเครื่อง Multi function สสจ.

จำนวน Views: 391
PDF Embedder requires a url attribute

ปี 2563 ที่จะมาถึงนี้ ท่าน นพ.สสจ.ชัยภูมิ นพ.วชิระ บถพิบูลย์ มีนโยบายลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน เบื้องต้น กำหนดแผนการเช่าใช้เครื่อง Multifunction (เป็น Printer,Copier และ scanner ในตัว) ดังรายการต่อไปนี้

รายการจุดติดตั้งเครื่อง Multifunction
Visits: 982
Views: 391

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit