logo

สจจ.ชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย จัดเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จ.ชัยภูมิ หวังให้ประชาชนสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

จำนวน Views: 676
Views: 676

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top