สสจ.ชัยภูมิ จัดวิ่งลดพุง ลดโรค กระตุ้นเตือนให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

จำนวน Views: 281
Visits: 336
Views: 281

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit