สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

Previous
Next

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน Views: 268

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเป็นการจัดซื้อร่วมกันของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1uLY3QIDZUzYr97P-GCADjqP2hP4MVEAJ

Visits: 401
Views: 268

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ครั้งที่ 1)

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit