Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เว็บไซต์เครือข่าย

โรงพยาบาลชัยภูมิ

Visits: 39807