Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80ห้อง)เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA.แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เว็บไซต์เครือข่าย

โรงพยาบาลชัยภูมิ

Visits: 39808