วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

งานยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

OSSC (One Stop Service Center)
ศูนย์บริการผลิตภันฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

งานยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ยา ร้านขายยาทุกประเภท ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร ศึกษาขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ และดำเนินการยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการช่วงระบาดของโรคโควิด-19 โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อยื่นเอกสารได้ ดังนี้

คำแนะนำและคู่มือ

ดาวน์โหลดคำขออนุญาต

แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

เอกสารอื่น ๆ

  • อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีเมลล์: chaiyaphumossc@gmail.com

เฟซบุ๊ค : fdachaiyaphum

ไลน์ไอดี : @0902929468

ไลน์ official ไอดี @436kisym

โทรศัพท์ : 090-2929468 หรือ 044-811691 ต่อ 1051

ติดต่อ สื่อสาร Social network

ติดต่อ-สื่อสาร-Social network

Visits: 2342