logo

คลินิกทันตกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

บริการ ส่งเสริมป้องกัน ดูแลสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน

อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ใส่ฟันปลอม รักษาโรคเหงือก 

โทรติดต่อ 044-811696

บริการของเรา

ปรึกษาทางทันตกรรม

โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
โรคเหงือก รักษารากฟัน

ทันตกรรมป้องกัน

เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ขัดทำความสะอาดฟัน

รักษาทางทันตกรรม

อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน

ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก

ใส่ฟันปลอมติดแน่น ฟันปลอมถอดได้แบบพลาสติกและแบบโครงโลหะ

บริการในเวลาราชการ

จันทร์-พฤหัสบดี 9.00น.-16.30น. คนไข้ทั่วไป
ศุกร์ 9.00น.-16.30น.
คนไข้นัดทันตกรรมเฉพาะทาง

บริการนอกเวลาราชการ

จันทร์-พฤหัสบดี 16.30น.-20.30น. คนไข้ทั่วไป
ศุกร์ 16.30น.-20.30น. คนไข้นัดทันตกรรมเฉพาะทาง

ที่ตั้ง : 395/116 ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044-811696

Scroll to Top