ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกัญชา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เกาะติดข่าวกัญชา

*** แจ้งข่าวเตือนภัย พบมีผู้ไม่หวังดีพยายามเข้ามาหลอกลวงโดยอ้างว่ามีน้ำมันกัญชาในแคปซูล สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อใช้รักษาโรคได้หลายโรค ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นั้น ขอให้ประชาชนได้โปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากผู้ไม่หวังดีเหล่านั้น เพราะ น้ำมันกัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่สามารถนำมาแจกจ่ายโดยทั่วไปได้ การกระทำของผู้ไม่หวังดีดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ที่นำมาแจกจ่าย ไม่ได้มาตรฐาน อาจจะมีสิ่งปลอมปนที่อาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

Visits: 433