logo

กลุ่มงานเลขานุการกิจ

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

เปิดประชุมเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และรับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2562

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สสจ.ชัยภูมิ จัดวิ่งลดพุง ลดโรค กระตุ้นเตือนให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ฯ ณ จุดบริการที่ไร่กุดจอก อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ให้กับปชช.ที่มารอรับนายกฯ

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top