Category: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ร่าง-ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าห้วใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน – 29 เมษายน 2564
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 136 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง