logo

Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
Scroll to Top