ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย 1669 พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จำนวน Views: 684
Views: 684

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit